Productwijzers:

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consumentenorganisaties, productwijzers voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld. Deze productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in de oriëntatiefase in begrijpelijk Nederlands algemene informatie en aandachtspunten over een bepaald soort verzekering te geven.
De productwijzers treft u onderstaand aan:

LEVEN
direct ingaande lijfrente
kapitaalverzekering
natura-uitvaartverzekering
overlijdensrisicoverzekering
uitvaartverzekering

SCHADE
aansprakelijkheidsverzekering
inboedelverzekering
motorrijtuigenverzekering
opstalverzekering
pleziervaartuigenverzekering
rechtsbijstandverzekering
reis- en annuleringsverzekering


INKOMEN
collectieve ongevallenverzekering voor werknemers
collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling
collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)
collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)
collectieve WIA-excedentenverzekering voor werknemers
individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
individuele vaste lasten arbeidsongeschiktheidsverzekering
verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers
verzekering voor WGA-eigenrisicodrager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek