Zorgplicht!


Veel werkgevers en hun medewerkers ervaren het pensioen als lastige materie.
Sinds de invoering van de nieuwe pensioenwet op 1 januari 2007 hebben werkgevers een belangrijke rol voor wat betreft het tijdig en helder communiceren over de pensioenen van hun medewerkers.

2FreeDom helpt u als werkgever de nieuwe pensioenwet na te leven en geeft volgens een stappenplan uitleg over pensioenen op een manier die uw medewerkers begrijpen.

Pensioenen zijn vaak een van de hoogste kostenposten voor de werkgever
Als werkgever investeert u veel geld in het pensioen van uw medewerkers. Daarom is het jammer dat medewerkers vaak maar weinig inzicht in hun pensioen hebben en uw investering niet op waarde weten te schatten.
Door goede pensioencommunicatie biedt u dat inzicht wel en toont u goed werkgeverschap.
Goed inzicht helpt ook vaak om goede medewerkers binnen de organisatie te houden. Tevens blijkt uit onderzoek dat medewerkers er veel waarde aan hechten om door hun werkgever geïnformeerd te worden over hun pensioen.

Minder werk voor u door deskundige ondersteuning van 2FreeDom.

U verstaat uw vak, ik het mijne. Wanneer u de communicatie over pensioenen en de bijbehorende regelingen aan mij toevertrouwt, kunt ú zich concentreren op uw bedrijfsvoering.

Ik leg pensioenen zo uit dat uw medewerkers het zelfs thuis kunnen navertellen.
Op deze manier bespaart u veel tijd. Tijd die u nu kwijt bent aan het beantwoorden van collectieve en individuele vragen over pensioen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

BEDRIJVEN