Hoe werkt pensioencommunicatie?

In vijf stappen zorgen wij voor duidelijkheid over pensioenen. Uiteraard is het traject matwerk; afwijken van onderstaande stappen is uiteraard mogelijk

Stap 1: Doelstelling bepalen en aanpak bespreken met de werkgever.

- Inventarisatie van huidige pensioenregeling
- Inventarisatie van de aanvullende arbeidsvoorwaarden (levensloopregeling,   spaarloonregeling)
- Hoe is de communicatie tot nu toe geregeld
- Afspraken maken hoe het stappenplan zal worden ingevoerd.

 

Stap 2: Interactieve bijeenkomst over pensioen in uw bedrijf (Optioneel)

- het belang van pensioen
- pensioen in Nederland
- de pensioenregeling van uw bedrijf
- ouderdomspensioen
- eerder stoppen met werken
- arbeidsongeschiktheid
- nabestaandenpensioen


Medewerkers kunnen zich na afloop van de pensioenpresentatie opgeven voor een persoonlijk Informatiegesprek thuis over hun pensioen.

 

Stap 3: Persoonlijk informatiegesprek

- wij beantwoorden alle mogelijke vragen die uw medewerker heeft over zijn/haar    pensioen
- wij inventariseren persoonlijke wensen op het gebied van pensioen
- wij nemen bestaande pensioenregelingen mee (ook van vorige werkgevers)

Uw medewerker krijgt een persoonlijk informatierapport met netto pensioenbedragen

Stap 4: Persoonlijk adviesgesprek

door het inzicht in de eigen pensioensituatie kan uw medewerker behoefte hebben aan advies
ons advies houdt rekening met de wensen van uw medewerker voor nu en later en de te      
verwachten individuele ontwikkeling

Stap 5: Evaluatie van de pensioencommunicatie

- medewerkers geven aan wat ze van de communicatie over hun pensioen vonden en   hoeveel wijzer zij zijn geworden
- deze resultaten bespreken we met u; is het doel bereikt?

Tijdens de evaluatie kunnen we ook afspraken maken over bijvoorbeeld pensioencommunicatie aan nieuwe medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

BEDRIJVEN