Uitvaartverzekering

Weinig dingen in het leven zijn zeker. Wat we wel zeker weten is dat we eens komen te overlijden. Een feit is ook dat onze nabestaande(n) dan geconfronteerd worden met de (hoge) kosten van een begrafenis of crematie. Er zijn een drietal mogelijkheden om hierin te voorzien:
U kunt zelf een bedrag voor later reserveren en dat jaarlijks verhogen met de stijging van de kosten van de uitvaart. Groot nadeel van deze manier is dat het vrij lang duurt voor u het juiste bedrag bij elkaar hebt gespaard.

Tevens zien we in de praktijk dat het gespaarde geld uiteindelijk toch een andere bestemming krijgt bijvoorbeeld een dure autoreparatie of een kapotte wasmachine die plotseling vervangen moet worden. De beoogde voorziening is dan vaak geheel weg waardoor de nabestaande(n) alsnog worden geconfronteerd met de financiële gevolgen van een overlijden

Ook kunt u een lidmaatschap afsluiten bij een uitvaartvereniging, waarbij de begrafenis of crematie volgens een van tevoren vast pakket wordt uitgevoerd. Een nadeel van deze constructie kan zijn dat u geen rechten opbouwt, zodat als u het lidmaatschap beëindigt u geen afkoopbedrag of premievrije polis ontvangt. Vaak lijkt een lidmaatschap op het eerste oog erg goedkoop maar realiseer u wel dat in de meeste gevallen levenslang premie verschuldigd is.

De premie wordt dus simpelweg over een langere periode uitgestreken waardoor deze lager lijkt. Tevens kan het een nadeel zijn dat het pakket aan goederen of diensten niet overeenstemt met uw (veranderde) wensen. Het gaat bij een uitvaartvereniging vaak om standaard pakketten en niet om een maatwerkoplossing.

U kunt echter ook een begrafeniskostenverzekering afsluiten waarbij u zelf een verzekerd bedrag kiest dat past bij uw persoonlijke uitvaartwens en een looptijd gedurende welke u een premie wenst te betalen. U bent dan levenslang verzekerd met een tijdelijke premiebetaling. Uiteraard bent u vanaf dag één verzekerd van een uitkering die voldoende is om de door u gekozen uitvaart te bekostigen. Na verloop van enkele jaren bouwt u afzonderlijk van het gekozen verzekerde bedrag een waarde op waarmee u bij beëindiging van het contract recht heeft op een afkoop- of premievrije waarde, al naar gelang de verstreken duur van de verzekering. Het verzekerd bedrag keert uit bij overlijden, het maakt daarbij uiteraard niet uit of het bedrag voor een crematie of een begrafenis gebruikt wordt. U kiest zelfs uw eigen uitvaartondernemer.

Een goede verzekering heeft een jaarlijks stijgend verzekerd bedrag bij een gelijkblijvende premie. Dit gebeurd vaak door een winstdeling. Ook kunt u kiezen om een index op uw polis af te sluiten zodat uw verzekerd bedrag exact met het prijspijl meeloopt.

Vraag naar de diverse mogelijkheden. Voor exacte premies en voorwaarden adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren