Levensverzekeringen


Het begrip "levensverzekering" is ruim, omdat er diverse soorten levensverzekeringen zijn. Sommige levensverzekeringen doen uitsluitend een uitkering als er sprake is van overlijden. Bij een risicoverzekering of uitvaartverzekering is dit het geval.

Andere levensverzekeringen zorgen juist voor een uitkering als de verzekerde op een bepaald tijdstip in leven is. Bijvoorbeeld bij een spaarverzekering. En nog weer andere levensverzekeringen keren een kapitaal uit op een vastgestelde einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Een levensverzekering kan dus voor zeer verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor aanvullend pensioen of om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van de kostwinner de hypotheek ineens kan worden afgelost.

Wij zijn thuis in deze materie en geven u graag duidelijkheid over welke verzekeringen het beste bij uw situatie zullen passen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren