Inboedelverzekering
Een inboedel verzekering dekt schade aan de inboedel van een woonhuis (bestemd voor particulier gebruik). De gedekte gevaren staan in de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij uitgebreid beschreven.

Wat is er allemaal verzekerd?
Er zijn voor een particuliere inboedelverzekering drie soorten dekkingen:


Uitgebreide gevarenverzekering (UGV)
- brand
- ontploffing
- blikseminslag
- olie-, rook- en roetschade
- storm (14 meter per seconde, windkracht 7 of harder)
- inbraak en diefstal
- diverse vormen van waterschade
- aanrijding en aanvaring
- vandalisme


Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+)
Naast de dekking van de UGV dekt deze verzekering ook nog:
- schroei-, smelt- en zengschade;
- schade door neerslag die via de begane grond/openbare weg is binnengestroomd;
- herstelkosten aan waterleidingen;
- schade aan inhoud van koelkasten en vriezers t.g.v. het uitvallen van elektra.
- rellen, relletjes en opstootjes
- omvallen van bomen, kranen en heistellingen


Van buitenkomende onheilen (een soort all-risk)
Deze dekking voegt het volgende toe aan de extra uitgebreide gevarenverzekering:Enig ander van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, die plotseling en onverwacht ontstaat.
Voor deze dekking is meestal wel een klein eigen risico in de polis opgenomen.
Naast de inboedel van het woonhuis zelf, is ook de inboedel van bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. mee verzekerd. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Hoe de verzekerde som vast te stellen?
De verzekering wordt/is aangegaan op basis van herbouwwaarde. Het is aan te raden deze herbouwwaarde vast te stellen door middel van het invullen van een herbouwwaardemeter. De meeste verzekeraars hebben zo hun eigen herbouwwaardemeter. Maar er is ook een algemene, zeer gedetailleerd en voor elke opstal (dienende tot particulier gebruik) geschikt, die u in kunt vullen. Dus ook voor vereniging van eigenaren! Na inlevering van de herbouwwaardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. U hebt dus altijd de juiste waarde verzekerd!

Vraag naar de diverse mogelijkheden. Voor exacte premies en voorwaarden adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren