Gezinspakket
Een gezinsverzekering (ook wel aansprakelijkheidsverzekering of privé - leven genoemd) dekt alle gezinsleden tegen schade aan derden, tegen een zeer matige jaarpremie. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel aan te bevelen.

Wie worden er gedekt door een gezinsverzekering?
De verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door:
De verzekeringnemer en al zijn gezinsleden.( niet alleen zijn echtgenoot of partner en hun kinderen, maar ook huisdieren waaronder paarden. Een kind onder zijn hoede, zoals een neefje dat toevallig langskomt, of grootouders die op bezoek zijn, een babysitter en personeel wat op dat ogenblik bij verzekeringnemer thuis werkt).  
De gebouwen die u bezit en betrekt (hoofdverblijf en tweede verblijf). Bijv.: ijzel voor uw deur, een bloempot die van het balkon valt etc.
Deze gezinsverzekering is dus evenzeer bestemd voor alleenstaanden als voor gezinnen.
Al uw verzekerde gezinsleden zijn gedekt, en dat overal ter wereld.
De regeling verschilt naar gelang er sprake is van materiële of lichamelijke schade. De gezinsverzekering bevat een franchise voor de terugbetaling van materiële schade. Dat betekent dat u hoe dan ook een deel van de schade zelf moet betalen, ten belope van het franchisebedrag. Voor lichamelijke schade daarentegen wordt geen enkele franchise toegepast: de verzekering neemt alle kosten op zich.

In welke omstandigheden kan ik burgerlijk aansprakelijk gesteld worden?
Bij incidenten die op het eerste gezicht onschuldig lijken, maar toch zware gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld:
Uw zoon stormt na de les samen met vrienden de straat op en loopt daarbij een bejaarde vrouw omver die haar arm breekt. 
Uw hond trekt zich los en steekt de straat over. Een auto moet plotseling uitwijken en veroorzaakt een ongeval. Er zijn geen gewonden, maar twee wagens zijn zwaar beschadigd. 
U hebt een eigen huis. Er komt een dakpan los die op een voorbijganger valt, en hij raakt daarbij zwaar gewond.
Telkens komt u, vóór u het goed en wel beseft, in een situatie terecht waarin u burgerlijk aansprakelijk gesteld kunt worden op basis van de artikelen 1.382 tot 1.386 bis van het Burgerlijk Wetboek. Hebt u geen gezinsverzekering, dan kunnen dergelijke ongevallen zware financiële gevolgen hebben voor uzelf en uw gezin.

Wat mag ik van mijn verzekeraar verwachten?
De verzekeraar vergoedt het slachtoffer in uw plaats.
Stel: uw kind steekt per ongeluk een schuur in de fik door met een oude aansteker te spelen. Alles wordt tot as herleid: het gebouw, het materiaal en de landbouwmachines, het stro. Als ouder kunt u voor het gerecht gedaagd worden. Wordt u burgerlijk aansprakelijk bevonden, dan zal uw verzekeraar in uw plaats het slachtoffer vergoeden. In dit voorbeeld kan de schade oplopen tot tientallen miljoenen euro. Bent u niet gedekt, dan moet u alles zelf ophoesten.

Wat als ik zelf het slachtoffer ben van dit soort schade?
De optie juridische bijstand van uw gezinsverzekering, dekt de eventuele gerechtskosten. Een voorbeeld: u loopt op straat en wordt omvergereden door een auto. De bestuurder weigert zijn fout te erkennen, u ziet geen andere oplossing dan de zaak voor de rechtbank te brengen. Alle gerechtskosten worden, binnen de contractuele beperkingen, gedekt door de verzekering. U mag ook zelf uw advocaat kiezen en/of arts/specialist/ deskundige (of een andere expert, afhankelijk van het soort geschil).
De jaarpremie van een gezinsverzekering is dan ook laag in vergelijking met het risico. Als u een dergelijke verzekering afsluit, vermijdt u dat u aanzienlijke bedragen moet terugbetalen. Ongeacht of u de bovenvermelde schadegevallen zelf veroorzaakt heeft of er het slachtoffer van bent.

Vraag naar de diverse mogelijkheden. Voor exacte premies en voorwaarden adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren