Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Uw inkomen is afhankelijk van de mate waarin u fysiek in staat bent om uw dagelijkse arbeid te verrichten. Dat u ook in de eerste twee ziektejaren met een teruggang in inkomen van circa 30% geconfronteerd kan worden is al minder bekend.

Uw werkgever is verplicht om u in het eerste en het tweede jaar minimaal 70% van uw salaris te vergoeden. In het eerste jaar kan dat oplopen tot 100%, afhankelijk van hetgeen daarover in uw arbeidsovereenkomst is geregeld.

WIA
De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet is ingegaan op 1 januari 2006. De oude WAO werd op deze datum vervangen door de WIA.
De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) omvat twee onderdelen:

- de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA)

- de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, (IVA).

Bij deze wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen, ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan. De wet biedt meer prikkels om weer aan de slag te gaan. Zo is het financieel altijd lonend om (meer) te werken.

Vraag naar de diverse mogelijkheden. Voor exacte premies en voorwaarden adviseren wij u contact met ons op te nemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren