Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)
Een AVP dekt het aansprakelijkheidsrisico van particulieren voor schade aan derden in bijna alle privé - situaties. Ook wanneer (huis)dieren (privé - situaties) of andere (on)roerende zaken schade hebben veroorzaakt.

Wat dekt de verzekering eigenlijk allemaal?
De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent dat er ook sprake is van een werelddekking. Maar ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.

Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Wie zijn er verzekerd?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een AVP af te sluiten. Er kan gekozen worden voor een dekking van een alleenstaande (individueel) of een compleet gezin, in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is met een AVP ook gedekt.

Welk verzekerd bedrag moet ik nu verzekeren?
Ons advies is om het verzekerde bedrag zo hoog mogelijk in te schalen. Dit heeft twee redenen:

De uitbetalingen die verzekeraars doen ten laste van deze verzekeringen stijgen. Met name als er sprake is van toegebracht letsel;

Mocht er een situatie ontstaan waarin de rechter de hoogte van de uitkering bepaald, dan kan hij bekijken of u als goed 'huisvader' heeft gehandeld. Een rechter gaat dan vaak uit van de hoogste standaard bedragen.

Bovenstaande redenen zijn voor ons de oorzaak waarom wij alleen het hoogste standaard bedrag voor u willen verzekeren.

Vraag naar de diverse mogelijkheden. Voor exacte premies en voorwaarden adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek

Particulieren