Dienstenwijzer 2FreeDom De Financiële Dienstverlener.

Bij ons bent u verzekerd van een goed advies.
U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Onze bereikbaarheid
U bent welkom op ons kantoor.
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur
Het adres van ons kantoor is: Hoogakker 82, 4714 GK Sprundel.
Internet : www.2freedom.nl
E-mail : info@2freedom.nl
Telefoon : (0165) 38 20 59
Kamer van Koophandel : 20161355

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
2FreeDom is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12020197.

Aard van de dienstverlening
Met de vergunning die wij van de Autoriteit Financiële Markten hebben ontvangen mogen wij adviseren en bemiddelen in:

 -Hypothecair krediet
 -Consumptief krediet
 -Spaarrekeningen
 -Levensverzekeringen
 -Schadeverzekeringen

Onze relatie met aanbieders
Wij zijn een zelfstandig assurantiekantoor. Er zijn geen financiële instellingen, zoals banken of verzekeraars, die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van, of stemrecht hebben in ons kantoor.
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken of hypotheekverstrekkers.
Dat betekent overigens niet dat wij met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij samenwerken, zenden wij u op aanvraag toe.

Wijze van beloning
Onze beloning kan op verschillende manieren tot stand komen. Welke van de hierna genoemde mogelijkheden van toepassing is, is afhankelijk van de aard van onze dienstverlening, waarbij gekeken wordt of er alleen sprake is van advisering of dat er vervolgens ook door ons wordt bemiddeld bij de aanschaf van een financieel product.
A. Provisie
Provisie is de beloning die wij van de verzekeraar of bank ontvangen voor onze bemiddeling, het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Deze provisie is verrekend in de premie die u als cliënt betaalt. Wij berekenen dan geen extra kosten voor het adviestraject.
B. Declaratie
Wij spreken in zo’n geval met u een (uur)tarief af voor onze dienstverlening. Dit kan via het declareren van het aantal uren dat wij voor u bezig zijn of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.
C. Provisie én declaratie
Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.

Welke klachtmogelijkheid heeft u?
Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar maakt. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt hier uw klacht voorleggen, die vervolgens door het Kifid wordt onderzocht.
Het adres van het Kifid is:
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG
Telefoon : 0900-fklacht of
0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)
Internet : www.kifid.nl
Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Bent u van mening dat u niet afdoende bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belangen hierdoor zijn geschaad, dan kunt u eveneens bij het Kifid terecht.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij hebben ons, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij ons best om u van het juiste advies te voorzien. Maar adviseren blijft mensenwerk. Het kan dus altijd iets anders lopen dan verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk wordt gesteld, dan biedt deze verzekering binnen de grenzen van de
polisvoorwaarden dekking voor schade die voortvloeit uit onze werkzaamheden als tussenpersoon.

Algemene voorwaarden
Voor bepaalde diensten hanteert ons kantoor Algemene Voorwaarden. Wanneer deze van toepassing worden verklaard, zal hierover vooraf worden gecommuniceerd. De voorwaarden regelen de juridische verhouding tussen onze cliënten en ons kantoor.

Datum en volgnummer
Volgnummer 1, opgesteld te Sprundel februari 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek